ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ. Университетска електронна информационна образователна система в МУ София

П О К А Н А

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦЕЛИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ и всички заинтересовани от ИНОВАЦИОННИ ПОЛИТИКИ в МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми представители на Академичния състав,Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че на 04.02.2013, от 13.30 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ Пловдив ще бъдат изнесени 2 лекции от представители на Медицински университет – София, експерти в УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР към МУ – София, на теми:

„Електронното обучение в Медицински университет – София” – Проф. Г. Косекова, дб, дпн, К-ра Химия и биохимия, МУ София

“Университетска електронна информационна образователна система” – Атанас Русев, Системен администратор на МУ София

Лекциите са във връзка с обмяна на опит в областта на електронното и дистанционно обучение, провеждано чрез електронни форми и успешните резултати на Медицински университет – София в тази сфера.

Каним всички желаещи да присъстват.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор Международно сътрудничество и проектна дейност