Lancet2

Elsevier анонсира пълнотекстов достъп до списания от колекцията The Lancet