Elsevier Coronavirus Research Hub

До 28 октомври 2020 г. Elsevier осигурява свободен достъп до уникален набор от биомедицински научноизследователски ресурси и съдържание в помощ на изследователите в усилията им за справяне с пандемията от коронавирус.
The Elsevier Coronavirus Research Hub ще предлага достъп до ClinicalKey, Embase, SSRN, Mendeley Data (including select Pathway Studio data), Elsevier Text Mining (ETM), Veridata EDC, the Pure Covid-19 Portal и над 21,000 свободнодостъпни пълнотекстови статии, свързани с COVID-19 в ScienceDirect.
Повече информация