5-та ЗАЛА НА КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ „ПРОФ. Д-Р ЕЛИСЕЙ ЯНЕВ“ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 2 (ДО СТУДЕНТСКИ СТОЛ) НА ЕТАЖ 4 В КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ /СЕМИНАРНА ЗАЛА 2/

5-та ЗАЛА НА КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ „ПРОФ. Д-Р ЕЛИСЕЙ ЯНЕВ“ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 2 (ДО СТУДЕНТСКИ СТОЛ) НА ЕТАЖ 4 В КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ /СЕМИНАРНА ЗАЛА 2/