Section of Nephrology

Колектив на катедра по нефрология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по нефрология, Медицински университет – Пловдив

Academic Staff

Research

Textbooks

Publications

Monographs

Dissertations