Pokana_ENG1

Общежитията на МУ – Пловдив  сцена на необичайно представление