EntreCULCHAship – Младежки обмен в Пловдив

Участие в проект за културно предприемачество, който ще се реализира на територията на МУ – Пловдив.

В периода 23-29 юни ще се проведе младежкият обмен EntreCULCHAship: Cultural Entrepreneurship as a Way to Widen the Mind and the Spirit.
Търсим участници между 23-30 години, които се занимават професионално или любителски с изкуства и искат да научат повече за културното предприемачество.

Основната цел на проекта Cultural Entrepreneurship as a way to widen the mind and the spirit е да провокира младите хора, занимаващи се с култура и изкуства, да бъдат самоинициативни и да намерят професионална реализация чрез културното предприемачество. По този начин проектът ще спомогне за борбата с младежката безработица и социалното изключване.

Реализирането на настоящия проект ще доведе до подобряване на качеството на младежката работа чрез сътрудничество на младежките организациите в областта на културата от различни европейски държави, увеличаване на капацитета на младите артисти в тяхната професионална и личностна реализация; в средносрочен и дългосрочен план повече млади артисти и творци в Европа да използват предприемачески практики, чрез които ще намерят реализация и ще обогатят културния и артистичен живот на европейските държави.
Основни теми на младежкия обмен EntreCULCHAship са:

Култура и изкуства;
Предприемачество и младежки предприемачески практики;
Маркетинг и мениджмънт в културните и творчески индустрии;
Професионална и личностна реализация;
Борба с младежката безработица;
Умения за започване на самостоятелна инициатива в областта на културата и изкуствата.
Създаване на връзки между медицината и изкуството

Методология: неформално образование: дискусии, презентации, уъркшопи, обмен на опит, добри практики в сферата на културата и предприемачеството, творческа дейност, работа в екип, симулации, ролеви игри.
Място: гр. Пловдив, община Пловдив, Медицински университет гр. Пловдив
Продължителност: 7 дни (23-29.06.2019)
Държави: България, Гърция, Италия, Румъния, Македония, Хърватия
Участници: 35 младежи от 6 европейски страни