Епидемиологични предизвикателства при бежански вълни в България

Онлайн лекция на проф. Кантарджиев

31 март четвъртък от 17:30 Ч.
Линк – https://zoom.us/j/96253681137
Код – 96253681137