ЕПОП- Wr-0015-2015 „Извършване на дребни периодични текущи ремонти в сгради на територията на Медицински университет – Пловдив“

 09.05.2016 Договор
 07.04.2016 Решение
 07.04.2016 Протокол от № 1 до № 5
 04.04.2016 Съобщение
 23.03.2016 Протокол №3
 02.03.2016 Протокол №2
 18.01.2016 Разяснение
 23.12.2015 Разяснение
14.12.2015 Обявление
14.12.2015 Решение
14.12.2015 Образци и приложения
14.12.2015 Документация за участие – Приложение № 1
14.12.2015  Приложение № 2
14.12.2015 КС