ЕПОП-Se-0010-2016 ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура, чрез прилагане на опростените правила по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ СЕМИНАРИ“

 

 

21.03.2016 Решение за откриване на процедурата за семинарите
21.03.2016 Обявление на поръчката
21.03.2016 Документация за участие
04.04.2016 Коригирана документация за участие
21.03.2016 Образци на документи
25.03.2016 Разяснения на въпроси
28.03.2016 Разяснения на въпроси II
29.03.2016 Разяснение на въпроси III
04.04.2016 Разяснения на въпроси IV
04.04.2016 Разяснения на въпроси V
04.04.2016 Решение за промяна
05.04.2016 Разяснения на въпроси VI
21.04.2016

Разяснения на въпроси VII

21.04.2016 Разяснения на въпроси VIII
17.06.2016 ПРОТОКОЛ No 1 по чл. 72 от Закона за обществените поръчки
27.06.2016 ПРОТОКОЛ  №  2 по чл. 72 от Закона за обществените поръчки
27.06.2016 Съобщение за отваряне на ценови предложения
08.07.2016 Протокол No 3 по чл. 72 от Закона за обществените поръчки
08.07.2016 Решение P-1601_08.07.2016 за класиране на участници
25.08.2016 Информация за сключен договоrр No 746447 от 25.08.2016
25.08.2016 Договор с изпълнител
06.10.2016 Информация за договор с изпълнител на ОП