ЕПОП-Su-0001-2015 Периодични доставки на горива (бензин и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Медицински университет – Пловдив, в търговски обекти на Изпълнителя в гр. Пловдив и цялата страна чрез система за зареждане при условия на безнали

 15.04.2016 Информация за извършено плащане
 14.03.2016 Информация за извършено плащане
 10.02.2016 Информация за извършено плащане
 12.01.2016 Информация за извършено плащане
 11.12.2015 Информация за извършено плащане
 11.11.2015  Информация за извършено плащане
 16.10.2015   Информация за извършено плащане
 17.09.2015  Информация за извършено плащане
 16.07.2015  Информация за извършени плащания
 17.06.2015  Информация за извършено плащане
 18.05.2015  Информация за извършено плащане
 20.04.2015  Информация за извършено плащане
 27.02.2015  Борсов договор
 30.01.2015   Решение за откриване на процедурата