ЕПОП-Su-0005-2015 „Доставка на лабораторни реактиви, стъклария, субстанции и медицински консумативи за нуждите на МУ – Пловдив, по обособени позиции”

 11.02.2016 Информация за извършено плащане
 14.12.2015 Информация за извършено плащане
 14.12.2015 Информация за извършено плащане
 14.12.2015 Информация за извършено плащане
 14.12.2015 Информация за извършено плащане
 17.11.2015 Информация за извършено плащане
 30.09.2015 Информация за особождаване на гаранции за участие
 29.09.2015 Договор Д19
 17.03.2016 Информация за извършено плащане
 15.01.2016 Информация за извършено плащане
 29.09.2015 Договор Д18
 23.09.2015 Информация за особождаване на гаранции за участие 
 23.09.2015 Договор Д17
 15.04.2016 Информация за извършено плащане
 20.10.2016 Информация за извършено плащане
 16.09.2015 Договор Д16
 20.01.2016 Информация за извършено плащане
 16.09.2015 Договор Д15
 15.04.2016 Информация за извършено плащане
 17.03.2016 Информация за извършено плащане
 15.01.2016 Информация за извършено плащане
 16.09.2015 Информация за особождаване на гаранции за участие
 15.09.2015 Договор Д13
 15.09.2015 Договор Д12
15.04.2016 Информация за извършено плащане
 17.03.2016 Информация за извършено плащане
 15.01.2016 Информация за извършено плащане
 10.09.2015 Информация за освобождаване на гаранция за участие
 27.08.2015 Информация за особождаване на гаранции за участие  
 10.08.2015 Решение за класиране
 10.08.2015 Решение за прекратяване на СОП
 10.08.2015 Протоколи от № 1 до № 5
 04.08.2015 Съобщение
 23.06.2015 Протокол 2
 19.06.2015 Решение
 27.03.2015 Решение и обявление
 27.03.2015 Условия за участие
 27.03.2015 Техническа спецификация -Приложение №1
 27.03.2015 Приложения и декларации