ЕПОП-Wr-0006-2015 „Извършване на периодични дребни текущи ремонти в сгради на територията на Медицински университет – Пловдив“

 14.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
 14.01.2016 Информация за извършено плащане
 12.01.2015 Информация за извършено плащане
 15.12.2015 Информация за извършено плащане
 18.11.2015 Информация за извършено плащане
 16.10.2015 Информация за извършено плащане
 18.09.2015 Информация за извършено плащане
 16.07.2015  Информация за освобождаване на гаранция за участие
 14.07.2015  Информация за освобождаване на гаранции за участие
 14.07.2015  Договор
 19.06.2015  Решение
 19.06.2015  Протоколи от 1 до 5
 16.06.2015  Съобщение
 27.05.2015  Протокол №2
 01.04.2015  Решение и обявление
 01.04.2015  Документация
 01.04.2015  Количествена сметка
 01.04.2015  Приложения и декларации
 01.04.2015  КС