ЕПОП – Su-0016-2015 „Доставка на материали и консумативи за учебна и научна дейност за нуждите на факултети, катедри и Медицински колеж на Медицински университет-Пловдив, по обособени позиции”

14.10.2016 Договор Д57
03.08.2016 Договор Д41
03.08.2016 Договор Д37
20.06.2016 Протоколи от № 1 до № 6
20.06.2016 Решения № Р-1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450
14.06.2016 Съобщение
17.03.2016 Протокол №2
04.02.2016 Решение
14.01.2016 Разяснение
13.01.2016 Разяснение
18.12.2015 Обявление
18.12.2015 Решение
18.12.2015 Образци и приложения
18.12.2015 Приложение № 1
18.12.2015  Титулна страница – Приложение № 1
18.12.2015 Документация за участие и Приложение № 5