ЕПОП

 

14.04.2016

ЕПОП-Wr-0021-2016: „Изграждане на Административно-информационен комплекс, чрез осъществяване на нов, самостоятелен строеж, функционално и технологично несвързан със съществуващите в УПИ ІІ – болница, кв. 368, по плана на кв. „Хълм на младежта“, гр. Пловдив“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.04.2016

ЕПОП-Su-0020-2016 „Доставка на реактиви, химически вещества, субстанции и други медицински консумативи за нуждите на МУ – Пловдив по 7 обособени позиции“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.04.2016 ЕПОП-Su-0019-2016: „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на допълваща апаратура за клинична, демонстрационна и научна дейност по самостоятелно обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив.”
13.04.2016

ЕПОП-Wr-0018-2016 „Ремонт на Студентско общежитие на Медицински университет гр. Пловдив – блок 2, сграда с идентификатор 56784.511.1081.1, кв. 16, по плана на квартал „Кишинев“, парцел ХV – Комплексно жилищно застрояване, ул. Царевец № 2, гр. Пловдив -втори етап – Западни и Източни стаи“​.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.04.2016

ЕПОП-Su-0017-2016 „Доставка на компютърно оборудване“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.04.2016

ЕПОП-Su-0016-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за дейността на сектор по дентална имплантология към Факултет по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

08.04.2016

ЕПОП-Su-0015-2016 „Доставка на природен газ за нуждите на Медицински университет – Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

05.04.2016

ЕПОП-Wr-0014-2016 „Ремонтни дейности на помещения в сгради, предоставени за управление на Медицински университет – Пловдив по три самостоятелно обособени позиции“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

05.04.2016

EПОП-Su-0013-2016 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на факултети, катедри и Медицински колеж на Медицински университет-Пловдив”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29.03.2016

ЕПОП-Su-0012-2016 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в местност Цигов чарк, общ. Батак ”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

28.03.2016

ЕПОП-Su-0011-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за клинична и научна дейност по две обособени позиции за нуждите на Факултет по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21.03.2016 ЕПОП-Se-0010-2016 „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ СЕМИНАРИ”
18.03.2016

ЕПОП-Su-0009-2016 „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Медицински университет-Пловдив”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

02.03.2016 ЕПОП-Su-0008-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска и лабораторна апаратура, оборудване и инвентар за клинична, демонстрационна и научна дейност по обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив
19.02.2016

ЕПОП-Se-0007-2016 ЕПОП-Se-0007-2016 „Oрганизиране и провеждане на двустранни мобилности на представители на екип за изпълнение от МУ-Пловдив и ръководители на ромски организации в страната донор за обмяна на опит и усвояване на добри практики”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19.02.2016

ЕПОП-Su-0006-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за клинична и научна дейност по 4 самостоятелно обособени позиции за нуждите на научно –изследователски център по имунология към Медицински университет – Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.02.2016

ЕПДП-Su-0005-2016 „Доставка на реактиви, химически вещества, субстанции и други медицински консумативи за нуждите на МУ – Пловдив, по обособени позиции”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29.01.2016

ЕПОП – Su-0004-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за клинична, демонстрационна и научна дейност по четири самостоятелно обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27.01.2016

ЕПОП-Su-0003-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и реактиви за нуждите на Катедра по Медицинска биология към Медицински университет – Пловдив по две самостоятелно обособени позиции“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22.01.2016

ЕПОП-Wr-0002-2016 „Частично надстрояване с един етаж на съществуваща сграда с идентификатор 56784.522.398 в УПИ II – обществено строителство от кв. 367-нов по плана на кв. “Триъгълника“, гр. Пловдив“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

05.01.2016

ЕПОП-Su-0001-2016 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, оборудване и инвентар за клинична, демонстрационна и научна дейност по пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29.12.2015

ЕПОП – Wr-0019-2015 „Ремонт Студентско общежитие на Медицински университет гр. Пловдив – сграда с идентификатор 56784.511.1081.1, кв. 16, по плана на квартал „Кишинев“, парцел ХV – Комплексно жилищно застрояване, ул. Царевец № 2, гр. Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22.12.2015

EПОП-Su-0018-2015 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, оборудване и инвентар за клинична, демонстрационна и научна дейност по 6 самостоятелно обособени позиции за нуждите на Медицински университет – Пловдив.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21.12.2015

ЕПОП-Wr-0017-2015 „Надстрояване на съществуваща сграда (аудитории) – симулативни и лекционни зали (на кота 12,00), находяща се в УПИ ІІ – болница, кв. 368, по плана на кв. „Хълм на младежта“, гр. Пловдив“

18.12.2015

ЕПОП – Su-0016-2015 „Доставка на материали и консумативи за учебна и научна дейност за нуждите на факултети, катедри и Медицински колеж на Медицински университет-Пловдив, по обособени позиции”

14.12.2015

ЕПОП- Wr-0015-2015 „Извършване на дребни периодични текущи ремонти в сгради на територията на Медицински университет – Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.12.2015

ЕПОП-Wr-0014-2015 „Частично надстрояване с един етаж на съществуваща сграда с идентификатор 56784.522.398 в УПИ II – обществено строителство от кв. 367-нов по плана на кв. “Триъгълника“, гр. Пловдив“

30.10.2015

ЕПОП-Wr-0013-2015 „Ремонтни дейности на помощни помещения в сгради, предоставени за управление на Медицински университет – Пловдив по две самостоятелно обособени позиции“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23.10.2015

ЕПОП-Wr-0012-2015 „Пристрояване на съществуваща сграда – студентски стол с идентификатор 522.3585.86 на Медицински университет – Пловдив, находящ се в УПИ II-522.3585, болница, кв. 368, по плана на кв. „Хълм на младежта“ гр. Пловдив, бул.“ Васил Априлов.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.10.2015

ЕПОП -Su-0011-2015​ „Доставка на изделия на хранително-вкусовата промишленост за нуждите на Медицински университет-Пловдив, по обособени позиции”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.10.2015

ЕПОП -Su-0010-2015 „Доставка на изделия на хранително-вкусовата промишленост за нуждите на Медицински университет-Пловдив”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.05.2015

ЕПОП-Su-0009-2015 „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска, лабораторна и друга апаратура, оборудване и инвентар за клинична, демонстрационна и научна дейност по 16 самостоятелно обособени позиции за нуждите на факултети на Медицински университет – Пловдив.“ 

30.04.2015

ЕПОП-Sе-0008-2015 „Осъществяване на денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на обекти на територията на Медицински университет Пловдив.“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

08.04.2015

ЕПОП-Su-0007-2015 „Проектиране, изработка, асамблиране и монтаж на мебелно обзавеждане от ПДЧ, изработено от Изпълнителя по индивидуално определени от Възложителя размери за нуждите на факултети, катедри и основни и помощни звена към Медицински университет – Пловдив“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

01.04.2015

ЕПОП-Wr-0006-2015 „Извършване на периодични дребни текущи ремонти в сгради на територията на Медицински университет – Пловдив“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27.03.2015

ЕПОП-Su-0005-2015 „Доставка на лабораторни реактиви, стъклария, субстанции и медицински консумативи за нуждите на МУ – Пловдив, по обособени позиции”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.03.2015

ЕПОП-Su-0004-2015 „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на Медицински университет – Пловдив.“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.03.2015

ЕПОП-Su-0003-2015 „Доставка на материали и консумативи за учебна и научна дейност за нуждите на факултети, катедри и Медицински колеж на Медицински университет – Пловдив”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 30.01.2015 

ЕПОП-Se-0002-2015 „Изготвяне на технически инвестиционен проект на обекти на МУ-Пловдив: „Пристройка на студентски стол, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А“ и „Надстрояване на трети етаж на Аудиторен комплекс, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А““

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30.01.2015 

ЕПОП-Su-0001-2015  Периодични доставки на горива (бензин и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Медицински университет – Пловдив, в търговски обекти на Изпълнителя в гр. Пловдив и цялата страна чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти.00512-2015-0001 Периодични доставки на горива (бензин и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Медицински университет – Пловдив, в търговски обекти на Изпълнителя в гр. Пловдив и цялата страна чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

09.12.2014

ЕПОП-Su-0019-2014 „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА НЕВРОХИРУРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЗА ТРАНСЛАЦИОННА НЕВРОНАУКА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….