EURAXESS мрежа за мобилност

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти и изследователи,

 

Информираме Ви за нов портал на паневропейската мрежа за мобилност EURAXESS.

Услугите, които EURAXESS предоставя, са насочени както към настоящите и бъдещите изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие.

Допълнителна информация можете да прочетете от посочения адрес:
Еuraxess мрежа за мобилност 2017

Справки: 032 602 509 (Отдел МСПД).

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“