EUROCleftNet Международна конференция по проблемите на лицевите аномалии

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че от 25 до 27 септември Пловдив и нашата страна са домакини на Световна конференция за лечение и превенция на вродените лицеви аномалии „EUROCleftNet Research Conferencе“ – „Completing the circle: shared оpportunities to address the challenge of orofacial clefts“ / „Затваряне на цикъла: споделени възможности за справяне с предизвикателствата при оро-фациални цепнатини“, организирана със сyдействието на:

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION – http://www.esf.org/ EuroCleftNet European Cleft Organisation – http://www.ecoonline.org/ Association of Patient and Facial Anomalies and their parents – ALA – http://ala-bg.org БАН – http://www.bas.bg/. MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV (Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн – член на организационния комитет, като домакин на  Конференцията)

Конференцията ще се проведе в хотел Санкт Петербург, Пловдив от 25 до 27 септември 2013 с цел стимулиране изследователите и държавните институции от Източна Европа в работата по превенция и лечение на лицевите аномалии http://eurocleftnet2013.cim.bg/.

Акцент на тази конференция са най-новите научни открития, епидемиология, актуални въпроси свързани с превенцията, етиологията, генетиката и пренатална диагностика на лицевите аномалии. Поканени са лектори и изследователи от цял свят от най-висок ранг, като ще се представят междуцентровите сравнителни клинични проучвания във всички аспекти от лечението – хирургия, ортодонтия, логопедия, оториноларингология, психология, сестрински грижи и помощ при хранене.

Участие ще вземат и различни НПО, представителни на родителски и пациентски организациии. Особено внимание ще бъде обърнато на проблемите на неравнопоставеността в системите на здравеопазването в Европа и социалната и здравна политика в страните от Източна Европа. От Българска страна домакините – МУ – Пловдив, Отделението по Пластична и краниофациална хирургия и АЛА – Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители ще представят доклад за съвместната им дейност на национално ниво.

През последните години дейността на Асоциацията придоби национално значение, тъй като в Пловдив са обхванати лечебно и диспансерно 90% от случаите в страната. Асоциацията придоби още по-голяма популярност, тъй като организира национална мрежа от родители за контакт, мрежа от медицински специалисти за първи грижи и помощ при храненето, национални проекти за дофинасиране на ортодонтско и логопедично лечение и т.н.

МУ – Пловдив и АЛА създадоха и уеб базиран регистър на случаите в страната. Всички тези дейности на национално ниво ще бъдат представени на тази конференцията, а надеждата е освен международно признание, да се получи и национална подкрепа от компетентните държавни институции.

Предвиждат се основни научни секции:

Research into improving treatment Research into Prevention

Повече информация можете да получите от:

– ТУК, – както и пряко от Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн, Секция Пластична и кранио-фациална хирургия, МУ – Пловдив.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор МСПД