Европейска Черноморска трансгранична съвместна програма 2014-2020

На вниманието на Академичния състав

Информираме Ви, че наближава крайния срок за подаване на проектни предложения по Черноморска съвместна програма 2014-2020 в рамките на Европейско трансгранично сътрудничество – 31 Май 2017 г.

Програмата обхваща три приоритета, подкрепени с подходящи мерки за постигане.

Припомняме Приоритети и мерки, свързани с дейността на ВУ в образователната и НИ дейности:

1. Приоритет 1:Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие, основани на общи ресурси:
1.1. Укрепване на вътрешнорегионални информационни и комуникационни връзки с цел – изграждане на мултифункционални екипи и консорциуми от организации;
1.2. Изграждане на административен капацитет за разработване и прилагане на политики за местно развитие (в т.ч. в сферата на общественото здраве).

2. Приоритет 2: Споделяне на ресурси и компетенции за опазване и опазване на околната среда
2.1. Опазването на околната среда;
2.2. Насърчаване на научните изследвания, иновациите и осведомеността в областта на опазването на околната среда;
2.3. Насърчаване на инициативи за сътрудничество, насочени към иновации в областта на технологиите.

3. Приоритет 3: Насърчаване на културната мрежа и образователния обмен в общностите на Черноморския басейн.
3.1. Насърчаване на културната мрежа и образователния обмен (приоритетно в общностите от Черноморския басейн).

Субсидията е в размер на 92% от общата сума за БФП; институционално съфинансиране – 8%. В зависимост от приоритета размерът на един проект варира от 300 000 до 1 500 000 EUR.

По-подробна информация и документи за кандидатстване могат да се намерят от ТУК.

Проектните предложения се подават по електронен път на Адрес за Подаване на проектни предложения.

Център Проекти, Отдел МСПД