Евроделегати на посещение в Технологичния център за спешна медицина

Работна група от двадесет и осем делегати към Съвета на Европейския съюз, които отговарят за наука и иновации, бяха на официална визита в Технологичния център за спешна медицина (ТЦСМ) в Пловдив в края на миналата седмица.

Карина Ангелиева, ръководител на сектор „Образование и научни изследвания“ в Постоянното представителство на България към ЕС, обоснова избора на тази визита с желанието да се демонстрира концентриран научен капацитет в сферата на медицината. Целта е да се покажат полезни, иновативни и развиващи знанието и науката инвестиции, финансирани от ЕС. Това гарантира популяризирането на нашите успехи в другите страни-членки на ЕС.

„Технологичният център е значимо постижение за Медицински университет в Пловдив, реализирано благодарение на европейски проект и финансиране“, – сподели проф. д-р Т. Цветкова, управител на ТЦСМ. Медицински университет, Пловдив е водещ съдружник в създадения високотехнологичен център, благодарение на проект BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Огромен е приноса на Ръководството на Университета за дофинансиране и финансиране дейността на Центъра.

Понастоящем Центърът развива високоспециализирана научна дейност, както и провежда на различни нива обучения на неспециалисти в областта на домедицинската спешна помощ. За целта се използва набор за онагледяване и директно усвояване на необходимите техники, включително и роботизиран високотехнологичен манекен, който пресъздава различни жизнени функции.
Делегатите бяха подробно информирани за дейността на основните структурни звена на Центъра: Учебно-тренировъчен сектор за спешна домедицинска помощ и Научно-изследователска лаборатория и съставните шест секции за проучване на посттравматичното стресово разстройство.

С голям интерес и много въпроси делегатите се запознаха в детайли с тренировъчния процес и подготовката на екипи за спешна помощ при извънредни ситуации. Не по-малък интерес предизвика представянето на двете лаборатории – „Елементен анализ“ от завеждащия д-р Д. Давчева и „Хроматографски анализ“ със завеждащ д-р Д. Томов. Гостите високо оцениха дейността и постигнатото в Центъра.