Европейска научна конференция по приложна епидемиология на заразните болести (ESCAIDE)

Уважаеми колеги,

Университетски център „Национални и международни програми и проекти“, Секция „Международно сътрудничество“ Ви информира за предстояща годишна Европейска научна конференция по приложна епидемиология на заразните болести (ESCAIDE), която ще се състои в хибриден формат в гр. Стокхолм в периода 23-25 ноември 2022 г.

За участие в ESCAIDE може да подадете резюме на теми, свързани с инфекциозни заболявания и общественото здраве като епидемиология, микробиология, вирусология, имунология, социални науки, научна комуникация, прилагане на инструменти и методи за подпомагане на интервенции за инфекциозни заболявания и др.

Повече за конференцията и как да кандидатствате ТУК

Крайният срок за подаване на резюмета 18 май 2022 г.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД