Европейска Нощ на учените 2021, финансирана в рамките на дейности „Мария-Склодовска-Кюри“ на Европейската комисия (Хоризонт Европа)

Уважаеми студенти, млади учени, докторанти, представители на Академичния състав,

Академичното ръководство и Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив Ви канят на традиционното честване на Нощ на учените 2021 г.

Надяваме се на присъствието и активното Ви участие във всички събития от програмата !

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД