Европейска програма „Вие и Европа“

Фондация „Алфред Тоепфер“ (Alfred Toepfer Foundation) съвместно с Германската национална академична фондация (Studienstiftung des deutschen Volkes), предлага стипендиантска програма „Вие и Европа“ (You and Europe Scholarship Programme). Програмата е насочена към студенти, които имат интерес към европейски проекти за обмен и желаят да стартират магистратура в Германия от зимния семестър на 2024 г. Стипендията може да варира от 300 евро до 1 112 евро, в зависимост от дохода на стипендианта.

Финансирането се предоставя за стандартна продължителност на магистърска програма, т.е. обикновено за две години. Програмата е достъпна за студенти от всички дисциплини и за двустранни програми за придобиване на степен в университетите. Тя не е достъпна за студенти в колежи по изкуства и музика или за студенти в университети по приложни науки, които следват в областта на визуалните и сценичните изкуства, дизайна, киното или музиката.

За зимния семестър на 2024/25 г. по програмата могат да кандидатстват студенти от следните държави: Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Дания, Естония, Франция, Германия, Израел, Италия, Полша, Румъния, Сърбия, Швейцария, Англия.

Важни дати:
15 март 2024 г. – Краен срок за номиниране
31 март 2024 г. – Краен срок за кандидатстване
24 – 26 май 2024 г. – Онлайн интервюта

Приложено ще намерите брошура на програмата, както и може да последвате интернет страницата: www.you-and-europe.de