Европейска седмица на общественото здраве 13-17 май 2019 г.

В периода 13-17 май 2019 г. Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), с подкрепата на Регионалния офис на СЗО за Европа, организира Европейска седмица на общественото здраве, в която взеха участие 30 страни от Европа, Азия, Африка и Южна Америка, с повече от 100 събития.

Целта на инициативата беше да създаде осведоменост за общественото здраве и да демонстрира възможности за здрави популации. Съорганизатор на събитието беше Европейската комисия, със съфинансиране от Програмата на ЕС за здравето. Всеки ден от седмицата беше фокусиран върху отделна тема: „Да си и да останеш физически активен“, „Здравословна околна среда“, „За здравната помощ“, „Устойчиво и здравословно хранене“ и „Психично здраве на подрастващите“. Организираните мероприятия бяха три типа – онлайн, лични в контакт с таргетни групи и комбинирани, под формата на пресконференции, семинари, лекции, филми и др.

Събитието беше открито в Брюксел с панелна онлайн дискусия на тема „Стартиране на европейската седмица на общественото здраве“. Партньори на събитието в различните страни бяха градски администрации, кметства, местно управление, работодатели, професионални съюзи, болници, здравни мениджъри, общопрактикуващи лекари, домове за грижи за възрастни лица, неформални лица предоставящи обгрижване, млади хора, училища, групи за психично здраве, потребители и стейкхолдери във вериги за храни и др.

От българска страна в Седмицата взеха участие членове на Българската асоциация по обществено здраве, която е член на EUPHA, от университетите: Медицински университет – Пловдив, Медицински университет София, Медицински университет – Плевен, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и представители на Министерство на здравеопазването, Община София, РЗИ – Пловдив, спортни клубове от гр. Русе, НПО и др.

От нашия университет в инициативата се включиха преподаватели от Факултета по обществено здраве, членове на Българската асоциация по обществено здраве – д-р Елка Тосева, дм – главен асистент в катедра „Хигиена и екомедицина“ и доц. д-р Росица Димова, дм от катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“. Съорганизатор на дейностите в нашия град беше РЗИ Пловдив.

Кампанията се проведе в две училища: в Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив, където с таргетна група от осмите класове беше дискутирана темата за тютюнопушене и употребата на наргилета – митове, заблуди и рискове чрез презентация и здравно-промотивни материали осигурени от РЗИ и в Професионална гимназия по автотранспорт „Гоце Делчев“, където беше представен видеоматериал и проведена дискусия на тема „Полово преносими болести“ и „Сексуално и репродуктивно здраве на тинейджърите“.

За повече информация: https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019

Употреба на наргиле – рискове, митове

Официален флаер на събитието