Европейска нощ на учените 2015 – конкурс за ПОЕЗИЯ от български учени и докторанти.

ECK TRIO logo transparent

Европейска нощ на учените 2015

            Съюзът на учените в България  в рамките на проекта K-TRIO 2 (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, обявява

конкурс за поезия от български учени и докторанти.

В конкурса може да се участва с до 5 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език.

            Подбраните от компетентно жури стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника „Стъпки 8”, който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2015 г. в София и в други градове в България.

           

Изпращайте вашите материали на адрес:

            [email protected]

Краен срок: 15 март 2015 г.

За допълнителна информация: (02) 943 30 22; 0887 853 234