Европейска обществена кампания за физическа активност NowWeMOVE („Сега се движим“)

Европейска обществена кампания за физическа активност NowWeMOVE („Сега се движим“)

Уважаеми представители на Академичния състав,Уважаеми студенти, Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че в България за трета поредна година стартира най-голямата европейска обществена кампания за физическа активност NowWeMOVE („Сега се движим“). Националното представителство на студентските съвети отново ще бъде сред основните партньори на събитията, които ще се провеждат в цялата страна.

Кампанията с продължителност от края на август 2014 до края на юли 2015. Философията на кампанията е да накара хората да се движат – независимо от тяхната възраст, образование и физическо състояние.

Амбицията на движението е до 2020-та година да бъде променено поведението на сто милиона европейци и те да бъдат въвлечени в различни физически активности. В България движението NowWeMove вече има официалната подкрепа на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциацията на Общините в България, Национално представителство на студентските съвети, Национален младежки форум.

Основното събитие на кампанията NowWeMOVE е MOVE Week – „Седмицата на физическата активност и спорт“. Тази година MOVE Week в цяла Европа, включително и България, обхваща периода 29 септември – 5 октомври. На европейско ниво седмицата на движението MOVE Week ще обхване 33 държави, 750 града, един милион участника и 25 хил. доброволци, включени в 2 хил. събития и 200 Flash Mob-а.

Асоциацията на студентите медици в гр. Пловдив ще се включи в инициативата като подкани всички ентусиасти да се присъединят на отворената тренировка по тае-бо в спортен център Total Sport Fitness & Squash – Пловдив, водена от Албена Иванова – преподавател по физическо възпитание и спорт в МУ – Пловдив.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД