Европейската асоциация на университетите организира уебинари без такса участие за студенти, преподаватели и служители на МУ-Пловдив

Уважаеми преподаватели и студенти на МУ-Пловдив,

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира, че EUA (Европейската асоциация на университетите) организира уебинари без такса участие за студенти, преподаватели и служители на МУ-Пловдив.
Планираните уебинари ще отворите на https://eua.eu/events:
• 18-20 май 2020г. – 2020 EUA Webinar Series on Academic Career Assessment in the Transition to Open Science;
• 28 май 2020г. – Key issues in effective curriculum design;
• 3 юни 2020г. – The EU’s response to the coronavirus crisis and what’s relevant for universities;
• 18 юни 2020г. – Focus Group Student Entrepreneurship: Learning for Impact.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД