Европейската асоциация по радиология (ESR) кани студенти по медицина с интерес в областта на образната диагностика да представят своя научен труд на Европейския конгрес по радиология

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Европейската асоциация по радиология (ESR) кани студенти по медицина с интерес в областта на образната диагностика да представят своя научен труд на Европейския конгрес по радиология, който ще се проведе във Виена в периода 11-15 март 2020. Студентите, подали селектираните 32 най-добри резюмета ще бъдат поканени да представят работата си пред широка публика на конгреса като разходите за нощувки и транспорт ще бъдат поети от Асоциацията.

Повече информация за темите на резюметата и изискванията за кандидатстване може да намерите на: https://www.myesr.org/congress/rising-stars

Крайният срок е 15 октомври 2019 г.

При допълнителни въпроси лице за контакт от МУ-Пловдив (Медицински колеж) е доц. Николета Трайкова ([email protected]) – Председател на Communication and External Committee към ESR.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД