Европейската асоциация на университетите организира уебинари без такса участие за представители на МУ-Пловдив

Уважаеми колеги,
Уважаеми студенти,

Медицински университет-Пловдив е член на Европейската асоциация на университетите.
Изпращаме предстоящите събития без такса участие за представители от институции-членки:

27 ноември в 14.00-15.00 CET
Уебинар на EUA относно Европейския съвет за иновации (EIC) и неговата подкрепа за научноизследователска и развойна дейност в университета.
По време на уебинара ще има възможност да се задават въпроси директно на лекторите.
Линк за Регистрация и повече информация: https://bit.ly/3mabi3t

1 декември 2020 г. в 14.00 – 15.00 CET
Уебинар на тема „Дискусия на университетските лидери за Римското комюнике за Болонския процес: обратна връзка и визии за бъдещето“
Уебинарът ще разгледа актуалното състояние на европейското сътрудничество в политиката на висшето образование, както и теми като социалното измерение, образователната мисия на университетите и ангажимента към основните ценности. Университетските лидери също ще обменят своята визия за бъдещето на Европейското пространство за висше образование.
Регистрацията е отворена до началото на уебинара и е безплатна за ръководители, служители и студенти от организации-членки на EUA тук: https://bit.ly/2Ja5Qj0

8 декември в 14.00-15.00 CET
Уебинар „Изграждане на FAIR политики и услуги за данни в университетите“ – покана от EUA и партньорите по проекта FAIRsFAIR.
EUA организира този уебинар, за да сподели и обсъди препоръките за политика и услуги FAIRsFAIR за управление на данни за научни изследвания в изследователски организации, добри институционални практики и ролята на FAIR данните в рамките на Хоризонт Европа. Уебинарът е насочен към мениджърския и ръководен персонал, отговарящ за управлението или установяването на политики и услуги за управление на изследователски данни, специалисти по управление на изследователски данни, както и изследователи и за всички, които се интересуват от изследователски данни и Open Science.
Участието е безплатно и са поканени всички заинтересовани по темата.
Регистрация и допълнителна информация тук: https://bit.ly/3mc0Usi

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД