Eвропейски конкурс за най-добър млад репортер, с общ награден фонд от 10 000 евро.

Уважаеми студенти,
Ако умеете да говорите и да пишете на френски език и ако притежавате сърце и талант на репортер / журналист, участвайте в европейския конкурс за най-добър млад репортер, с общ с награден фонд от 10 000 евро.
Репортажът трябва да е в обем от 5 до 10 страници (7 500 – 15 000 знака).

Срок за предаване на материала: 15 март 2021 г.

Допълнителна информация за условията и регламента на конкурса: https://reportersdespoirs.org/prixeuropeen