Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци

logo final

Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сирациEMSCon: Rare Diseases and orphan drugsи Генерална асамблея на Европейската Асоциация на студентите по медицина

Тази есен за старт на академичната година Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински Университет – Пловдив с подкрепата на Община Пловдив ще имат честта да са домакини на първия Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци (EMSCon: Rare Diseases and orphan drugs) – 6-8 септември 2014 г. и 24та Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) – 9-13 септември 2014. Това са събития, които всяка година събират около 300 студента по медицина от цяла Европа, една страхотна платформа, предоставяща възможността на студентите-медици да обменят опит с колеги от всички европейски държави.Конгресът има за цел да подобри компетентността на бъдещите лекари в областта на редките заболявания. В рамките на събитието ще се разглеждат проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести, които са предизвикателство за лекарската практика и здравната система. На тази платформа студентите ще обменят информация по проблема и как се подхожда към него в различните европейски държави. Заедно с помощта на специалисти в областта ще работят и за един по-разширен медицински поглед на бъдещите лекари.

Генералната асамблея е върховният орган на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) и в рамките на 4 дни ще се провеждат пленарни сесии, относно политиката и развитието на асоциацията. Наред с това ще се състоят обучения, свързани с медицинско образование, обществено здраве, медицинска наука, европейска интеграция, медицинска етика и култура. Немалка част от Генералната асамблея са и неформалните обучения по ‘soft skills’, свързани с подобряване на работата в екип, креативност, времево плануване и др.

Домакинството на тези две събития дава възможността на студентите по медицина в Пловдив да докажат своята конкурентоспособност и да допринесат за утвърждаването на гр. Пловдив като достоен научен и културен център.За заявяване на участие вече стартира и интернет страницата на събитието: www.emsaga2014.eu , където можете да намерите повече информация.

За Асоциация на студентите медици – Пловдив logo asm-plovdiv

АСМ – Пловдив е неправителствена организация с идеална цел, член на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) , European Medical Student’s Association (EMSA) и International Federation Of Medical Students’ Associations (IFMSA). В дейностите на сдружението се включват организиране на кампании, свързани със социалнозначими здравни проблеми (тютюнопушене, ХИВ/СПИН, хипертония, сънна апнея, туберкулоза и др.), благотворителни събития, научни конференции, практически обучения, участие в международни проекти и обменни програми за стаж в чужбина. За повече информация: http://asm-plovdiv.blogspot.com/

Координати за връзка: Зорница Димова – Председател на АСМ Пловдив, [email protected], 0886817433Елеонора Христова – Координатор „Европейски конгрес за студенти по медицина – Редки болести и лекарства сираци“ [email protected] 0883606750