Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците в МУ-Пловдив

От 2008 година по инициатива на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията 18 ноември е обявен за Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците.

Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ проведоха съвместна информационна кампания и отбелязаха този ден на 17 ноември в Аудиторния комплекс на Медицински Университет – Пловдив.

Проф. д-р Мариана Мурджева – ръководител на Катедрата и Ректор на Медицински университет – Пловдив, представи темата „Антибиотична резистентност“ пред студенти и гости. Тя обърна специално внимание на нарастващата заплаха от развитие на глобална пандемия, породена от антибиотичната резистентност, както и на рисковете, които се крият за здравната система.

Проф. Мурджева призова към насърчаване на отговорно прилагане на антибиотиците и популяризиране на здравните рискове, до които води антибиотичната резистентност.

След края на лекцията се проведе и интерактивна викторина на тема „Антибиотична резистентност“, в която се включиха всички студенти, участници в срещата. Победителите във всяко едно от трите нива на викторината бяха удостоени с награди за показаните отлични резултати.