Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците в МУ-Пловдив1

Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците в МУ-Пловдив

Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците в МУ-Пловдив4

Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците в МУ-Пловдив3