Европейският ден на антибиотиците

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти, специализанти, учени и изследователи

Европейският ден на антибиотиците се чества на 18 ноември.

Това е ден, в който си припомняме значението на откриването на антибиотиците за лечението на инфекциозните заболявания и който ни кара да не забравяме необходимостта от правилното им приложение с разумния избор, точните  дози и продължителност на лечение.  

Тази година темата на 18 ноември е самолечението с антибиотици, свързано с отговорната употреба на антимикробните средства,  нуждата от предписване на антибиотици само от лекари и предотвратяване развитието на бактериална резистентност.  

Повече материали по проблема са на разположение на сайта http://ecdc.europa.eu/bg/eaad

Проф Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД