Eвростипендии – класиране в МУ – Пловдив за зимен семестър 2015 г.

ВАЖНО !

Студентите на Медицински университет – Пловдив могат да проверят дали са класирани за евростипендия в личната си регистрация на сайта http://eurostipendii.mon.bg. Всеки , които имат поне един формуляр, по който е класиран за стипендия за успех или/и специална стипендия и не е попълнил номера на банковата си сметка към банка УниКредитБулбанк е длъжен да го попълни в личната си регистрация от меню „ Добавяне на номер на сметка” в тридневен срок-най- късно до 04.12.2015 г. Не е необходимо да донасяте лично номера на сметката си в Учебен отдел! След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването!

ВАЖНО!!! В случай, че по сметката Ви към банка УниКредит Булбанк няма движение на средства повече от 6 месеца, то има голяма вероятност СМЕТКАТА ВИ ДА Е ЗАКРИТА!

ПРЕПОРЪКА: Проверете състоянето на сметката си преди да я въведете в приложната програма на проекта, както и към средата на месец Декември, когато ще се осъществи плащането на стипендиите!!! В случай, че студентът си открива нова сметка е препоръчително да са си вземе уверение от учебен отдел, че е със статут на редовен студент за да се възползва от преференциалните условия на банката по отношение на таксите за обслужване по сметката му!

ПРОВЕРКА НА КЛАСИРАНЕ за ЕВРОСТИПЕНДИИ

При възникнали проблеми обръщайте се към Инспектор Атанасова-1 етаж в сградата на Ректората!