Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България Tel.: +359/32/628654;
e-mail: sub_plov@mail.bg;www.subplovdiv.com

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2017 год., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив по следните научни направления:

• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
• ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
• ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
• МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Материалите могат да бъдат представени с постери или устна презентация.

• Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
• Заявки за участие ще се приемат до 27 октомври 2017 год. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg. Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.
• Такса за правоучастие
За редовно отчетени членове на СУБ – Пловдив – 60 лв.;
За останалите участници – 80 лв.;
Таксата за правоучастие се внася по банков път ( банкова сметка- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ; БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”;
IBAN: BG88STSA93000002615178; BIC: STSABGSF) или в касата на СУБ- Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.
• При желание на участниците докладвания материал, оформен като статия, ще бъдат отпечатан в индексираното, рецензирано и реферирано научно списание “Научни трудове на СУБ – Пловдив”.
В таксата за правоучастие е включен печат на статия до 4 стр. За всяка допълнителна страница се плаща по 10 лв.;
• Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017 год.
• Изискванията за печат може да намерите на нашия сайт: www.subplovdiv.com
На 2 ноември 2017 год. – четвъртък, от 17 ч. в Синия салон на Дома на учените.ще бъде отбелязан Деня на народните будители.

От ръководството на СУБ-Пловдив