Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” на СУБ-Пловдив

sub

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6 Пловдив 4000, България Tel.: 359/32/628654;   e-mail:  sub_plov@mail.bg; www.subplovdiv.com

********************************************************************************************

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                        Каним Ви да участвате втрадиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 5  и  6 ноември 2015 г., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Шаисий” 6,  Пловдив  по следните научни направления:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ  ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  МЕДИЦИНА,ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Постери, мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

На 5 ноември се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените. Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин. Заявки за участие ще се приемат до 25  октомври 2015 г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: [email protected]. ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕСЕ ВНАСЯ В ДЕНЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЛИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ( 25  ноември 2015 г.)  в касата на СУБ Пловдив или по банков път и е както следва:

      За редовно отчетени членове на Съюзаза доклад до 4 страници – 60 лв.;

      За останалите участници за доклад до 4 страници – 80 лв.;

      За всяка допълнителна страница – 10 лв.

Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 докладпри преференциални такси. Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от 25 ноември 2015г. Изискранията за печат и банковата ни сметка може да намерите на нашия саит:

           

                                                                        От ръководството на СУБ-Пловдив