Ежегодни стипендии за чуждестранни студенти и следдипломно обучение на министерството на висшето образование на Арабската република Египет

Министерството на висшето образование на Арабската република Египет предоставя ежегодни стипендии за студенти и следдипломно обучение за учебната 2023/2024 г. Студентите могат да кандидатстват и да се регистрират чрез платформата „Образование в Египет“ на следния линк:
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
Заинтересованите студенти може да кандидатстват директно на платформата и са поканени да предоставят на посолството своите документи до 01.09.2023г