sub-logo-75-transparent

Ежегодният Конкурс за високи научни постижения на СУБ през 2020 г. ще се проведе само в направление „Научни постижения в дисертации“