Факултатив Английски език

Преподавател: Крикор Инджиян
(gsm: 0884 174012)/ krikorin@hotmail.com
 
Заповядайте на първа среща с преподавателя,
всички нива АЕ в четвъртък 11.10.2018 от 16:15 ч. 17 зала, ДЕСО