Факултативни (некредитни) курсове отворени за преподаватели

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТЪТ ЗА ЕЗИКОВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ОБЯВЯВА ФАКУЛТАТИВНИ (НЕКРЕДИТНИ) КУРСОВЕ ОТВОРЕНИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

ИНСПЕКТОР ДЕСО – МАРИНА КОСТОВА

ТЕЛ: 032 602 888