ФАКУЛТАТИВНИ (НЕКРЕДИТНИ) КУРСОВЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (B1-В2), 60 ч.
• Общоезиков курс за напреднали (В2-C1), 60 ч.
• Факултативен курс за целите на програма “Еразъм +” , 30 ч.

ФРЕНСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Разговор с практическа граматика (B1-В2), 60 ч.

НЕМСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (В1-В2), 60 ч.
• Факултативен курс за целите на програма Erasmus +, 30 ч.

Заявките се приемат по електронен път:
email: [email protected]

Забележка: Крайният срок за подаване на заявление по електронен път със желания език и ниво е 15.02.2024 г. Курсовете ще стартират от 19 февруари 2024 при наличие на минимум 10 курсисти.

Формулярът за записване може да се свали тук: