Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

ФАКУЛТАТИВНИ (НЕКРЕДИТНИ) КУРСОВЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за средно напреднали (B1- B2), 60 ч.
• Факултативен курс за целите на програма “Еразъм +” , 30 ч.

ФРЕНСКИ ЕЗИК
• Разговор с практическа граматика (B1-В2)

НЕМСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (В1-В2), 60 ч.
• Факултативен курс за целите на програма Erasmus +, 30 ч

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1), 60 ч.

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

в Секретариата на ДЕСО и по електронен път:

email: [email protected]

Забележка: Крайният срок за подаване на заявление по електронен път със желания език и ниво е 10.10.2023 г. Курсовете ще стартират от 16 октомври 2023 при наличие на минимум 10 курсисти.

Формулярът за записване може да се свали тук