Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

ДЕСО – Секция по чужди езици Учебна 2017-2018

Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали / напреднали (B1-В2-C1).
ФРЕНСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1) –
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
• Превод на медицинска литература ( В2-С2).
ЛАТИНСКИ ЕЗИК – надграждащ курс
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2) (през български и през англ. език)
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1) –
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
ИСПАНСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за напреднали (В1-С1) – през английски език
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
ПОЛСКИ ЕЗИК – Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
РУСКИ ЕЗИК

ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 29.09.2017 г.

– в Секцията по чужди езици – каб. 13 (12:00-14:00 ч., тел. 602 315)
– в Секретариата на ДЕСО (тел. 602 888)
и по електронен път:
email: [email protected] https://www.facebook.com/ForeignLanguagesSectionMedicalUniversityPlovdiv https://www.facebook.com/groups/128540957881098

Обучението ще започне от 02.10.2017 г.