Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

ДЕСО – СЕКЦИЯ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Учебна 2021-2022 г.

ФАКУЛТАТИВНИ (НЕКРЕДИТНИ) КУРСОВЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (B1), 60 ч.
• Общоезиков курс за напреднали (В2-C1), 60 ч.
• Факултативен курс за целите на програма “Еразъм +” , 30 ч.

ФРЕНСКИ ЕЗИК
• Разговор с практическа граматика (B1-В2-C1), 60 ч.
• Факултативни тренировъчни курсове (Erasmus + ; DELF – A2), 30 ч.

НЕМСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (А1-А2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (В1), 60 ч.

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2), 60 ч.
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1), 60 ч.

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

в Секретариата на ДЕСО (тел. 032 200 653) и по електронен път:
email: [email protected]

Забележка: Крайният срок за подаване на заявление по електронен път със желания език и ниво е 30.09.2021 г. Курсовете ще стартират онлайн от 4 октомври при наличие на минимум 10 курсисти.

Заявление

Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

Английски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали / напреднали (B1-В2-C1).
Френски и Немски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1) –
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
• Превод на медицинска литература ( В2-С2).
Латински език – надграждащ курс
Италиански език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2) (през български и през англ. език)
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1) –
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
Гръцки език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
Полски език – Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
Руски език


За подробна информация :

– в Секцията по чужди езици – каб. 13, тел. 602 315)
– в Секретариата на ДЕСО (тел. 032 602 888)
и по електронен път:
email: [email protected]

https://www.facebook.com/ForeignLanguagesSectionMedicalUniversityPlovdiv

https://www.facebook.com/groups/128540957881098

Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

Английски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали / напреднали (B1-В2-C1).
Френски и Немски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1);
• Разговор с практическа граматика и медицинска комуникация;
• Тренингови курсове за академични цели (Erasmus), за сертификатни изпити (DELF-A2) ;
• Превод на медицинска литература ( В2-С2).
Латински език – надграждащ курс
Италиански език

• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2) (през български и през англ. език)
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1)
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
Испански език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за напреднали (В1-С1) – през английски език
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;
Полски език – Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
Руски език


Заявки се приемат до 15.02.2019 г.

– в Секцията по чужди езици – каб. 13 (12:00-14:00 ч., тел. 602 315)
– в Секретариата на ДЕСО (тел. 602 888)
и по електронен път:
email: [email protected] https://www.facebook.com/ForeignLanguagesSectionMedicalUniversityPlovdiv https://www.facebook.com/groups/128540957881098

Обучението ще започне от 18.02.2019 г.

Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

ДЕСО – секция по чужди езици учебна 2018-2019
факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

Английски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали / напреднали (B1-В2-C1).

Френски и немски език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1);
• Разговор с практическа граматика и медицинска комуникация;
• Тренингови курсове за академични цели (Erasmus), за сертификатни изпити (DELF-A2) ;
• Превод на медицинска литература ( В2-С2).

Латински език – надграждащ курс

Италиански език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2) (през български и през англ. език)
• Общоезиков курс за средно напреднали (А2-В1)
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;

Испански език
• Общоезиков курс за начинаещи (A0-A2);
• Общоезиков курс за напреднали (В1-С1) – през английски език
• Разговор с практическа граматика – за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация;

Полски език – общоезиков курс за начинаещи (a0-a2);

Руски език

ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 28.09.2018 г.

– в Секцията по чужди езици – каб. 13 (12:00-14:00 ч., тел. 602 315)
– в Секретариата на ДЕСО (тел. 602 888)
и по електронен път:

email: [email protected]

https://www.facebook.com/ForeignLanguagesSectionMedicalUniversityPlovdiv

https://www.facebook.com/groups/128540957881098

Обучението ще започне от 01.10.2018 г.