Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

Английски език

  • Общоезиков курс за начинаещи (a0-a2);
  • Общоезиков курс за средно напреднали / напреднали (b1-в2-c1).

Френски и немски език

  • Общоезиков курс за начинаещи (a0-a2);
  • Общоезиков курс за средно напреднали (а2-в1)
  • Разговор с практическа граматика – за академични цели (erasmus) и медицинска комуникация;
  • Превод на медицинска литература ( в2-с2).

Латински език – надграждащ курс
Италиански език

  • Общоезиков курс за начинаещи (a0-a2) (през български и през англ. език)
  • Общоезиков курс за средно напреднали (а2-в1)
  • Разговор с практическа граматика – за академични цели (erasmus) и медицинска комуникация;

Гръцки език

  • Общоезиков курс за начинаещи (a0-a2);

Полски език – Общоезиков курс за начинаещи (a0-a2);

Руски език

За подробна информация :

– в секцията по чужди езици – каб. 13, тел. 602 315)
– в секретариата на десо (тел. 032 602 888)
и по електронен път:
email: forlang_muplovdiv@abv.bg https://www.facebook.com/foreignlanguagessectionmedicaluniversityplovdiv https://www.facebook.com/groups/128540957881098