Факултативни (некредитни) курсове по чужди езици

ДЕСО – СЕКЦИЯ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Учебна 2022-2023
Зимен семестър

ФАКУЛТАТИВНИ (НЕКРЕДИТНИ) КУРСОВЕ
ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Комуникативни умения с естествен носител на езика (В2)
• Факултативен курс за целите на програма Erasmus +
ФРЕНСКИ ЕЗИК
• Разговор с практическа граматика (B1-В2), 60 ч.
• Факултативен тренировъчен курс (Erasmus +), 30 ч.
НЕМСКИ ЕЗИК
• Общоезиков курс за средно напреднали (В1-В2).
• Факултативен курс за целите на програма Erasmus +

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

в Секретариата на ДЕСО (тел. 032 200 653)
и по електронен път:
email: [email protected]

Забележка: Крайният срок за подаване на заявление по електронен път със желания език и ниво е 16.10.2022 г. Курсовете ще стартират от 17 октомври при наличие на минимум 10 курсисти.

Формулярът за записване може да се свали тук