Факултетът по Дентална медицина на 45 години

Събитията и тържествата, с които се отбелязват 70 години от основаването на Медицинския университет – Пловдив продължиха с честването на 45-годишния юбилей на Факултета по дентална медицина.

За този период над 5000 лекари по дентална медицина, специализанти и докторанти са получили своето образование и са изгради научна кариера.

Създадена е школа от високо ерудирани преподаватели специалисти, с многобройни научни разработки.

Факултетът разполага със съвременна материална база с:

  • 27 клинични учебни зали, както и 4 предклинични зали;
  • 1 операционна;
  • 3 технични зали за предклиника и 1 технична зала за обслужване на клиничната работа;
  • 1 зала за материалознание;
  • 8 семинарни зали;
  • 12 лечебноконсултативни кабинета;
  • 4 кабинета за докторанти и 7 за специализанти;
  • аула „Магна“ с 308 места;
  • две аудитории, библиотека, компютърна зала, стерилизационна.

Факултетът разполага и с 193 модерни дентални юнити, 34 фантомни юнити, 3Д скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.

През 2012 г. стартира англоезичното обучение. В момента се обучават общо 140 студенти от 6 държави.

През март 2015 г. Факултетът получи от Националната агенция за оценяване и акредитация към МС акредитация със срок от 6 години за обучение на магистри – лекари по дентална медицина, и специализанти, с обща оценка по критериите 9,38.

Академичният състав на Факултета е от 127 преподаватели, от които 29 са хабилитирани.

45-годишният юбилей бе отбелязан с богата програма от събития. Откриха се три новооборудвани зали за фантомно обучение, проведе се и Юбилейна научна конференция с лекции на водещи специалисти от страната и чужбина, и информационно-музейна експозиция по дентална медицина.

Гости на тържественото събрание бяха членове на ръководството на университета, представители на научните среди, ръководители на катедри, народни представители, директори и управители на фирми, свързани с практиките на лекарите дентисти, гости от Израел, Гърция, Турция, Великобритания.

Ректорът на Медицинския университет – Пловдив, чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, връчи на Декана на факултета, проф. д-р Георги Тодоров, дм, юбилейна статуетка – паметен знак в чест на 70-годишнината на Медицинския университет – Пловдив.

В обръщението си проф. Костянев подчерта, че най-важните постижения в 45-годишната история на пловдивския Факултет по дентална медицина са любовта към професията, амбицията и стремежът към висок професионализъм.

Ваня Гюлина, експерт ВО