Отзвук: ФДМ – Пловдив във фокуса на медиите

ФДМ – ПЛОВДИВ ВЪВ ФОКУСА НА МЕДИИТЕ: експертите на ФДМ – Пловдив  по най-актулните въпроси на оралото здраве, оралната хигиена , пародонтозата и пародонтологичните заболявания. И още  – за имплантитте и тенденциите в протезирането.

Видео