ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЛЕД ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ уч.2019/2020 г.

Подаването на документите за диплома се извършва
на : 27.10.2020 и 28.10.2020 от 9:00 до 12:00 ч. в Учебен отдел.
Задължително трябва да бъдат предоставени документи за липса на задължения към :

  • Общежитие;
  • Библиотека;
  • Технична зала;
  • 2 бр снимки за диплома на матирана хартия размер 3 х 4;
  • Копие на лична карта , а за чужденците копие на паспорт;
  • Двойни граждани предоставят копия от двете лични карти;
  • СТУДЕНТСКА КНИЖКА.

Инспектор Мирена Димитрова
За връзка : mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg