Факултетът по обществено здраве на МУ-Пловдив връчи дипломите на 119 бакалаври и магистри

На тържествена церемония в Медицински университет – Пловдив бяха връчени дипломите на 119 дипломанти от 3 бакалавърски и 2 магистърски програми във Факултета по обществено здраве.

Завършващите студенти са от специалностите „Акушерка“ – ОКС „Бакалавър“, „Медицинска сестра“ – ОКС „Бакалавър“, „Управление по здравни грижи“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, и „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ – ОКС „Магистър“. 36 от абсолвентите са с отличен успех от следването и държавните изпити.

Средната оценка от обучението на студентите от специалност „Акушерка“ е „Мн. добър 4,74“, а от държавните изпити – „Мн. добър 4,54“. За бакалавърска програма „Медицинска сестра“ средният успех от следването е „Мн. добър 4,76“, а от държавните изпити – „Добър 4,27“. Средният успех на бакалаврите от „Управление по здравни грижи“ е „Мн. добър 5,40“, а от държавния изпит – „Отличен 5,58“. Магистрите от същата специалност имат среден успех от следването „Отличен 5,58“, а от държавните изпити – „Отличен 5,88“. Средната оценка от обучението на магистрите от „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ е „Отличен 5,56“, а от държавните изпити – „Отличен 5,67“.

Резултатите съобщи проф. д-р Мария Семерджиева, декан на Факултета по обществено здраве. „Вярвам, че дипломите, които днес получавате, са една от най-ценните инвестиции във вашия живот. Бъдете горди, че сте възпитаници на нашия факултет. Макар и сравнително млада структура той се развива динамично, поддържайки своя профил на новатор, защото вие, нашите възпитаници, заслужавате най-доброто обучение, най-съвременните технологии и условия за научно и академично развитие. Факултетът непрекъснато се стреми да се развива, затова и въвеждаме нови специалности, в т. ч. и нови докторски програми. Университетското ръководство от своя страна се стреми да осигури подходящата материално-техническа база и пред очите ни днес израства една модерна нова сграда, в която ще се обучават бъдещите ни студенти. Авторитетът на факултета е и резултат от градивната енергия и на тези, които се обучават, и на успешната им бъдеща професионална реализация. Днес вие завършвате специалности, които изискват от вас отговорност и отдаденост. Вярвам, че със знанията, които получихте през изминалите години, ще имате не само способността, но и волята да подобрите стандартите в системата на здравеопазването и да покажете едно високо качество на професионализъм“, каза в приветствието си проф. Семерджиева.

Завършващите бакалаври и магистри поздрави и ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм: „Знаем от опит, че успехът не се постига лесно, той е резултат на много труд, постоянство и отдаденост. Днес ние не само признаваме вашите успехи, но също така гледаме с надежда и вяра напред към вашето бъдеще, в което вие ще разгърнете знанията, получени при нас. Луи Пастьор – бащата на микробиологията и най-големият представител на съвременната медицина, казва: „Късметът дава предимство на подготвения ум!“. Ние, Вашите преподаватели, Ви дадохме основата, запалихме искрата на любознанието и се надяваме Вие да надминете своите учители.

Убедена съм, че пред Вас са много предизвикателства и ми се иска да вярвам, че всички Вие ще останете в страната ни и ще надграждате професионалното си развитие. Няма по-силен мотив за това решение от любовта Ви към Вашите близки и осъзнатата Ви отговорност, че Вашето милосърдие е нужно като запалената свещ в тъмнината.

Бъдете отдадени на професията си и на нещо по-велико от самите Вас, за да бъдете удовлетворени от себе си. Вие може да направите живота на другите по-добър и по-красив! Вярвайте, че можете! Само тогава успехът ще бъде винаги с Вас и ще бъдете горди от свършената работа. Бъдете добри професионалисти, достойни възпитаници на МУ-Пловдив и най-вече бъдете добри хора! И не спирайте да мечтаете! Само този, който мечтае има хоризонти пред себе си!“, пожела на дипломантите проф. Мурджева.

От името на абсолвентите слово произнесе отличничката от специалност „Медицинска сестра“ – Елена Накова. „В този тържествен момент ние сме удовлетворени от постигнатото, но изпитваме и малко тъга от раздялата с преподаватели и колеги. Скъпи преподаватели, Вие ни научихте на трудолюбие, честност и всеотдайност към болката на хората, научихте ни какво е грижа милосърдие и състрадание към болния, какво е борба за здраве и живот. Вие сте виновниците за голяма част от нашите сълзи, усмивки и успехи. Благодарим Ви че се грижихте за нас! Благодарим Ви, че изисквахте от нас и ни подготвихте за по-сложните битки, които ни очакват занапред в живота. Благодарим Ви, че през всичките тези 4 години се стремяхте да ни научите да търсим смисъла на думи като „знание“, „приятелство“, „взаимопомощ“ и ни дадохте ориентири, които се надяваме, че ще успеем да следваме“, каза в обръщението си към екипа на ФОЗ и към академичното ръководство Елена Накова. Тя изказа благодарност и към семействата, приятелите и близките на дипломантите за безрезервната им подкрепа през годините.

Водещият на събитието доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм, ръководител на Катедра по хигиена във ФОЗ представи поздравителните адреси изпратени от проф. Антония Димова, декан на Факултета по обществено здраве в МУ-Варна, от полк. д-р Ангел Гозманов, началник на МБАЛ-Пловдив към ВМА, от д-р Динчо Генев, изп. директор на УМБАЛ „Пловдив“ и от проф. д-р Тодор Черкезов, изп. директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали. От името на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов приветствие прочете зам.-директорът по лечебна дейност проф. д-р Иван Дечев.

Преди да започне да раздава дипломите промоторът на събитието доц. Гергана Петрова от Катедрата по сестрински грижи припомни, че очакванията на обществото към медицинските специалисти са големи. „Професиите, които сте си избрали са сериозни, отговорни и необходими на човечеството. Те изискват себеотдаване и издръжливост. Денят на дипломирането е важен и ще остави отпечатък в житейския и професионален път на всеки един от вас. Дарявайте здраве и създавайте иновативни добри практики“, прикани доц. Петрова.

Отличниците на Випуск 2021/2022 получиха дипломите си заедно с плакети лично от ректора проф. Мурджева.

След като бяха връчени дипломите на всички завършили 5-те бакалавърски и магистърски програми, абсолвентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ положиха тържествена клетва, подобна на Хипократовата.

В програмата на промоцията бе включен и музикален поздрав от вокално дуо „Доминанто“.